Congratulations, Spring 2017 Graduates!

May 24, 2017
Graduation

PhD in Statistics

Michael Matthews - Advisor: Douglas Wolfe
Anna Smith - Advisor: Catherine Calder

MS in Statistics

Hengrui Luo
Abhijoy Saha
Shuhan Tang
Xiao Zang
Yuyang Zhang
Luis Armando Amaya Leon
Jingying Zeng
Xiangyu Zhou
Jiaqi Zong

Master of Applied Statistics

Xin Cui
Jack DiTrapani
Andrew McCarthy
Cory Natoli
FengPing Wang
Menglin Xu
Jinyuan Zhang